Proces certifikace

Certifikační proces je rozdělen do dvou základních částí, které hodnotí vodu z pohledu:

1. Chuťových vlastností
2. Složení

1. Hodnocení chuťových vlastností

Kvalita hodnocení je garantována exkluzivním smluvním partnerem - Asociací sommelierů ČR. Podrobný proces této části certifikace je součástí smlouvy se zájemcem o certifikaci.

 

 

2. Hodnocení z pohledu složení

Kromě chuťových parametrů musí vybraná voda splňovat i další parametry z pohledu skladby a obsahu jednotlivých prvků a jejich vlivu na lidský organismus (obsah sodíku, míra dekarbonizace, celková míra mineralizace atd.). Složení vody je posuzováno odborníkem z oblasti hydrogeochemie na základě:

Certifikované vody