Certifikát a známka

Na základě kladného výsledku CERTIFIKACE získává výrobce vody CERTIFIKÁT, který jej současně opravňuje užívat ZNÁMKU. Licenci na užití ZNÁMKY uděluje Vinařský Institut na období dvou let. Po uplynutí této doby může výrobce zažádat o novou certifikaci. Tato lhůta je stanovena z důvodu možných změn vlastností vody.

Pravidla užití CERTIFIKÁTU a ZNÁMKY jsou stanovena manuálem, který obdrží výrobce společně s CERTIFIKÁTEM.

Certifikované vody